Zamknij


  Chcesz do nas dołączyć, ale nie wiesz czy Ci się spodoba? Zapraszamy Cię na specjalną wycieczkę po O4 gdzie pokażemy wszystkie najważniejsze rzeczy!

  Nasza ekipa oprowadzi Cię i odpowie na wszelkie pytania. Zapraszamy do nas w ciągu tygodnia, wycieczka trwa około pół godziny. Zarezerwuj termin:

  Odpowiedz nam parę słów o sobie!

  Lub zadzwoń do nas:
  795 600 982

  Czy pomorska młodzież jest przedsiębiorcza?

  27 października w O4 Coworking eksperci przedsiębiorczości, nauczyciele oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego spotkali się podczas pierwszego sympozjum Pomorska Przedsiębiorczość Społeczna Młodzieży.

  Jaki jest cel sympozjum?

  Przedsiębiorczość społeczna wiąże się nastawieniem na nowe rozwiązania w relacjach społecznych. Oznacza też uspołecznienie naturalnej przedsiębiorczości, która nakierowana jest na pomysłowe rozwiązania w biznesie. Dla przedsiębiorczości drzemiącej w każdym z nas niezwykle istotne są:  wizja, pasja i czerpanie znacznej satysfakcji z procesu realizacji swoich pomysłów,  nowych rozwiązań. Ważnym celem Sympozjum było wspólne poszukiwanie odpowiedzi na pytanie – jakie warunki muszą zostać spełnione, aby wzmocnić rozwój przedsiębiorczości społecznej wśród młodzieży? Jako motto sympozjum przyjęliśmy stwierdzenie, że pomysłowość i odwaga w biznesie poprzedzana jest  praktykowaniem przedsiębiorczości społecznej w szkole.

  Kto za tym stoi?

  Idea szerokiego wspierania przedsiębiorczości społecznej wśród młodzieży zmaterializowała się we współpracy Bałtyckiego Instytutu Spraw Europejskich i Regionalnych, Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Olivia Business Center (w osobie Macieja Grabskiego i Senatora Antoniego Szymańskiego). Pojawił się życzliwy sponsor Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Patronat Honorowy przyjęła Pomorska Kurator Oświaty, a sympozjum odbyło się w O4 Coworking. Uczestnikami sympozjum byli nauczyciele przedsiębiorczości, przedstawiciele uczelni, organizacji edukacyjnych i pozarządowych oraz instytucji pracodawców. W spotkaniu uczestniczyło ponad 80 osób.

  Co się działo?

  Sympozjum składało się z trzech części.

  Podczas pierwszej części czteroosobowe drużyny liceów nr I i XX w Gdańsku przeprowadziły niezwykle ciekawą debatę oksfordzką z tezą „Polska młodzież nie ma genu przedsiębiorczości”. Wprawdzie słuchacze głosując przychylili się do racji strony opozycji, to jednak strona propozycji bardzo dojrzale potrafiła uargumentować słabości edukacji ku przedsiębiorczości w polskich szkołach.

  W drugiej części sympozjum odbyła się debata panelowa 4 ekspertów, w której uczestniczyli dr M. Leszczyna-Rzucidło – prezes Bałtyckiego Instytutu Spraw Europejskich i Regionalnych; M. Grabski – prezes Olivia Business Center, A. Niemkiewicz – prezes Stowarzyszenia Morena i Szef Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego; M. Winiarek – Prezes zarządu Fundacji Thinking Zone – dyrektor TOCFE Polska. Moderatorem był dr hab. W. Toczyński. Warto przytoczyć chociaż niektóre z wielu kwestii, które zostały poruszone podczas sympozjum:

  – bardzo duże znaczenie dla młodych wkraczających w wiek aktywności zawodowej mają ideały współdzielenia się, solidaryzmu społecznego, które powinny czynić pracę satysfakcjonującą, pracą szczęśliwych ludzi,

  – system edukacji w kraju nie stwarza korzystnych warunków i zachęt dla podejmowania indywidualnych inicjatyw, ekonomicznych i społecznych, często obarczonych pewnym ryzykiem;

  – notujemy niski pozom współpracy szkoły z praktyka biznesową. Jako pozytywny przykład przytoczono wizyty uczniów w zakładach pracy rodziców, spotkania z liderami start-up`ów,

  – niedoceniona jest edukacja na poziomie szkoły podstawowej, która zachęcałaby do podejmowania pracy dla innych, w tym swojego otoczenia sąsiedzkiego, czy też szkolnego,

  – większy wpływ na pobudzenie zaangażowania społecznego wśród młodzieży ma ich krąg rówieśników, niż rodzice.

  W ostatniej części sympozjum odbyła się debata Open Space na 4 stolikach. Podczas debaty szukaliśmy odpowiedzi na pytania w jaki sposób i poprzez jaką formę edukatorzy przedsiębiorczości mogą wpłynąć na młodzież. Jakie działania przyniosą najlepsze efekty wspierając przedsiębiorczość młodzieży? Wnioski poniżej:

   

  1. Stworzenie platformy wymiany doświadczeń i kontaktów,
  2. Cykliczność spotkań, która utrwali kontakty,
  3. Stworzenie okazji do spotkań dla uczniów szczególnie aktywnych w sferze przedsiębiorczości,
  4. Publiczna debata na temat standardów edukacyjnych przedsiębiorczości,
  5. Zbudowanie Pomorskiego Banku Informacji i Wiedzy o młodzieżowej przedsiębiorczości,
  6. Utworzenie platformy współpracy coachów i mentorów przedsiębiorczości społecznej,
  7. Współpraca z pracodawcami,
  8. Wspieranie edukacji przedsiębiorczości już na poziomie szkoły podstawowej,
  9. Odrodzenie spółdzielni uczniowskich,
  10. Wizyty studyjne młodzieży w przedsiębiorstwach,
  11. Uruchomienie przez samorządy terytorialne funduszy wsparcia młodzieżowej przedsiębiorczości społecznej,

  Co dalej?

  GDAŃSKIE MEMORANDUM w sprawie PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MŁODZIEŻY

  W materiałach Sympozjum zostało załączone Memorandum, w którym zaproponowano szereg działań na rzecz nowego modelu edukacji pracy i przedsiębiorczości. Przebieg debaty i dyskusji na  Sympozjum potwierdził słuszność postulatów tam zawartych.

  KLUB EDUKATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MŁODZIEŻOWEJ

  Na zakończenie Sympozjum została złożona Martę Moksa propozycja powołania w zagłębiu biznesowym Olivia Bussines Centre, w O4 Coworking, Klubu Edukatorów Przedsiębiorczości Młodzieżowej opartego na czterech filarach.

  1. Nadzwyczaj przyjazna dla spotkań i debat przestrzeń O4 Coworking,
  2. Budowanie społeczności wzajemnego inspirowania się i działania,
  3. Miejsce spotkań praktyków biznesu z edukatorami,
  4. Utworzenie Banku Informacji o dobrych praktykach przedsiębiorczości społecznej