INWESTORZY

Ponad 50 firm, ponad 800 członków – a każdy z nich to potencjalny „unicorn”! No, może nie KAŻDY, ale wiele rodzących się lub rozwijających w coworkingu O4 pomysłów może osiągnąć globalny sukces. Warto być jego częścią. Dlaczego warto dołączyć do naszej społeczności w roli inwestora?

Sami jesteśmy inwestorami

W ramach O4 działa – z sukcesami – kilku inwestorów, a zespół tworzący O4 to specjaliści w sferze startupowej z dwudziestoletnim doświadczeniem. Świadomie stawiamy na konkretne obszary: skalowalne technologie (szczególnie poprawiające jakość życia), czy przemysł kosmiczny, jednocześnie budując zróżnicowaną społecznością, wzajemnie uzupełniającą swoje kompetencje.

 

Pierwsi klienci? Są tutaj!

Jako część międzynarodowego środowiska biznesowego wspieramy budowanie prawdziwych, biznesowych relacji między twórcą, a odbiorcą najciekawszych technologii.

 

Budujemy Program Mentoringowy – lepszego sposobu na świadomy wybór nie wymyślono!

Dzięki przemyślanemu, dobrze skonstruowanemu i prawdziwego Programowi Mentoringowemu, potencjalny inwestor i potencjalny startup mają szansę zbudować silną i zdrową relację, która zaowocować może sukcesem dla obu!

 

Share it: