Go Global

podbijaj świat

Jednym z celów działalności O4 jest uczynienie z jak największej liczby trójmiejskich firm biznesów globalnych. Wiemy, że do tego potrzeba pieniędzy, wiedzy i wsparcia organizacyjnego. Tak właśnie rozumiemy ten filar.

W O4 Go Global oznacza wspieranie globalnego myślenia biznesowego i…

  • oferowanie fizycznych przestrzeni zagranicą dzięki międzynarodowym partnerstwom,
  • program trenerski dotyczący Doliny Krzemowej,
  • warsztaty „How to do business in…”,
  • regularne wizyty międzynarodowych specjalistów,
  • doradztwo z zakresu marketingu, HR i biznesu w kontekście międzynarodowym.

venture_final

IMG_2533