Thinking Zone

Inspiracją dla powstania naszego Gimnazjum w Olivia Business Centre była historia powszechnej edukacji. Pierwsze szkoły były budowane przy fabrykach, ich celem było przygotowanie absolwentów do efektywnego wejścia na rynek pracy. Dzisiejsze „fabryki” to nowoczesne centra biznesowe, a dzisiejsze wymagane kompetencje przez pracodawców to: myślenie krytyczne, rozwiązywanie problemów, praca zespołowa, innowacyjność, szybkie dostosowanie się do zmian – te właśnie kompetencje będziemy rozwijać w pierwszej kolejności. Nasze Gimnazjum jest odpowiedzią na potrzeby zarówno uczniów jak i pracodawców.

Share it: