MBA

Stowarzyszenie Absolwentów MBA jest organizacją zrzeszającą absolwentów różnych uczelni, którzy ukończyli prestiżowe studia MBA. Członkowie SA MBA to właściciele firm, prezesi i menadżerowie różnych branż. Stanowimy zespół ekspertów/praktyków z branży zarządzania, HR, konsultingu, produkcji, IT, logistyki, transportu, usług, edukacji, sprzedaży, outsourcingu itd. Wspieramy merytorycznie firmy i organizacje.

Share it: