Marcin P. Kowalik

Przedsiębiorca, inwestor, współzałożyciel i Partner Zarządzający Black Pearls VC. Były dyrektor regionalny w strukturach Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Członek rady nadzorczej w BT Signaal Poland, firmie będącej pionierem w tworzeniu i rozwoju inteligentnych systemów transportu w północnej Europie. Specjalizuje się w projektach związanych z edukacją, inteligentnymi systemami transportu, ICT, technologiami poprawiającymi jakość życia (life quality technologies) oraz aplikacjami z sektora downstream w przemyśle kosmicznym.

Członek Komitetu Interesariuszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz członek Zarządu w klastrze ICT Interizon, Kluczowym Klastrze Krajowym.

 

Share it: