Józef Balicki

Zajmuje się również  strategiami i zarządzaniem rozwojowymi przedsięwzięciami oraz wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP).Ukończył prestiżową szkołę w USA, Boston College oraz odbył szereg szkoleń z zakresu bankowości, inwestycji kapitałowych, ubezpieczeń i zarządzania. Pracował na wyższych kierowniczych stanowiskach w kilku amerykańskich bankach. Związany z międzynarodową grupą kapitałową Market Dynamics International, LLC dokonał szeregu transakcji inwestycyjno-kredytowych w Polsce, krajach Europy Środkowej i Skandynawii na kwotę około $40 mln USD.

Współtworzył i był Głównym Konsultantem w Sieci Aniołów Biznesu AMBER oraz członkiem Komitetu Inwestycyjnego i Mentorem w Funduszu Kapitału Zalążkowego POMERANUS.

Często współpracuje z organizacjami otoczenia biznesu. Prowadzi warsztaty oraz szkolenia z zakresu formułowania strategii rozwoju, zarządzania rozwojowymi przedsięwzięciami, pozyskiwania kapitałów oraz tworzenia joint ventures z zagranicznymi partnerami.

Jako Inwestor, Project Manager i Mentor współuczestniczy w innowacyjnych lub rozwojowych przedsięwzięciach, często o charakterze międzynarodowym.

Share it: