infuture hatalska foresight institute

Instytut powołany przez Natalię Hatalską  jedną z najbardziej wpływowych i uznanych ekspertów w dziedzinie analizy, prognozowania i badania trendów w relacjach na styku rynek-marka-technologia-konsument.
Instytut monitoruje i analizuje wszystkie czynniki, w tym zwłaszcza technologiczne i społeczne, które mogą wywołać fundamentalne zmiany w poszczególnych kategoriach w określonej perspektywie czasowej (krótko-, średnio- i długoterminowej). 
Głównym obszarem aktywności instytutu jest wspieranie firm, marek oraz instytucji poprzez wskazywanie najważniejszych trendów i kierunków rozwoju w danej kategorii rynkowej oraz tworzenie scenariuszy przyszłości.
Share it: