Black Pearls

Black Pearls to zespół kreatywnych, dynamicznych i doświadczonych specjalistów pracujących razem w celu opracowania polskich innowacji. Nasz zespół składa się z polskich i międzynarodowych ekspertów posiadających kompetencje interdyscyplinarne. Liczymy na bliską współpracę pomiędzy nauką a biznesem realizacji wspólnych przedsięwzięć z instytucjami akademickimi w zgodzie z naszym kluczowym hasłem: Smart Business Ventures. Mamy stymulowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw poprzez kompleksowe usługi doradcze. Black Pearls to fundusz inwestycyjny, założony w celu wspierania rozwoju polskich innowacji. Jesteśmy wspierany przez polskiegi kapitał i unikalnej wiedzy i doświadczenia aniołów biznesu. Znajdujemy się w województwie pomorskim, w naszej siedzibie na terenie miasta Gdańska, który często nazywany jest najbliżej poboczy na rynki europejskie i światowe.

Share it: