2 sierpnia 2016
News

Czym jest Space3ac?

Supernowoczesne rolnictwo, ostrzeganie przed kolizją dla skoczków spadochronowych, czy drony reperujące przewody wysokiego napięcia – takimi projektami zajmą się zespoły, którym udało się  przejść do rozpoczętej właśnie finałowej fazy akceleratora startupów sektora kosmicznego SPACE3AC. W projekt zaangażowani są rezydencji O4 – Black Pearls oraz Blue Dot Solutions.

Czym  jest program Space3ac?

Misją akceleratora jest rozwijanie polskiego przemysłu kosmicznego poprzez łączenie potrzeb przemysłu i spółek skarbu państwa z potencjałem startupów, doświadczeniem ekspertów i finansowaniem. Tym samym Akcelerator technologii kosmicznych Space3ac wspiera rozwój projektów dolnego segmentu sektora kosmicznego (tzw. downstream) wykorzystujących dane z obserwacji Ziemi, telekomunikacji i nawigacji satelitarnej. Inauguracja Programu i rozpoczęcie rekrutacji odbyły się 5 maja w Warszawie, w Ministerstwie Rozwoju przy udziale wiceminister rozwoju Jadwigi Emilewicz.

Ile zgłoszeń wpłynęło i jak wyglądały kolejne etapy rekrutacji?

Nadesłano 50 zgłoszeń, z czego jury wybrało 14 najciekawszych projektów. Ich autorów zaproszono do fazy przygotowawczej tzw. Preparation Camp. Tam, pod okiem mentorów nadawali swoim pomysłom cechy projektów i uczyli się je prezentować.

Potencjał zgłoszonych pomysłów był tak duży, że po prostu szkoda było nam trzymać się wcześniejszych założeń i wybrać do akceleracji tylko 5 z nich – mówi Wojciech Drewczyński z Black Pearls VC, jeden z organizatorów Space3ac i członek jury. – W rezultacie, do akceleracji zaprosiliśmy aż 8.

Jakie były kryteria wyboru, czym kierowało się jury?

Jury oceniało projekt przyznając punkty za pomysł biznesowy, za zaangażowane i pracę zespołową, jak również za etap rozwoju projektu oraz możliwości rynku i konkurencyjność.

Co dalej?

Autorzy najlepszego z akcelerowanych pomysłów otrzymają 50 tys. zł na badania naukowe. Ich prezentacja przed potencjalnymi inwestorami odbędzie się 8 września podczas Demo Day. Pula inwestycji w akcelerowane projekty wynosi 2 miliony zł. To czy dojdzie do inwestycji zależy od etapu rozwoju projektu.

W środę 27 lipca w O4 odbyło się spotkanie, które miało pokazać w jaki sposób projekty sektora kosmicznego znajdują swoje zastosowanie w branżach i firmach funkcjonujących w zupełnie innych obszarach. m.in. kreatywne wykorzystanie danych satelitarnych i Obserwacji Ziemi dla celów komercyjnych. Prezentację zatytułowaną „Rockets and Astronauts – a new trillion Euro industry” poprowadzili eksperci Izan Peris i Magni Johansson z Disrupt Space – wiodącej w Europie inicjatywy, której celem jest pobudzenie potencjału startupów sektora kosmicznego. Zaprezentowano jak przemysł kosmiczny wpływa na nasze życie, w jakich branżach ma zastosowanie. Dużą uwagę zwrócono na prognozę jaki sektor kosmiczny będzie się rozwijał w przyszłości, mowa np. o zbudowaniu księżycowej wioski, rozpoczęciu aktywności związanych z kosmicznym górnictwem (wydobywanie minerałów z asteroid), wyprawie na Marsa, turystyce kosmicznej.

Przesłanie było takie, że nie każdy musi być inżynierem technologii kosmicznych, żeby pracować z technologiami kosmicznymi „Space is for all”! Po prezentacji zespoły miały szansę zaprezentować projekty przed publicznością oraz odpowiedzieć na pytanie.  

www.space3.ac

https://www.facebook.com/space3ac/

Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *